ဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်လိုခြင်း

 

လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ

(၁)    ဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်မည့်သူ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ

(၂)    ယခင်ဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်ပြေစာမိတ္တူ

(၃)    ဝင်ငွေခွန်ကျသင့်ငွေ (Money Order/Bank draft- Payable to Myanmar Embassy)

(၄)    ကျသင့်တန်ဖိုးငွေပေးချေပြီးသည့်အပြန်စာအိတ် (Prepaid self-addressed return envelop/courier way bill)

(၅)    ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းဖြည့်စွက်ချက် (ပထမဆုံးအကြိမ်စတင်ထမ်းဆောင်သူများအတွက်)

(၆)    အခြားတင်ပြရန်ရှိက သီးခြားစာရွက်ဖြင့်ဖော်ပြရန်

(၇)    ဝင်ငွေခွန်မှာ ၂၀၁၁ခုနှစ် သြဂုတ်လအထိ ၁၀ % ဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ ၂ % ဖြစ်ပါသည်။

(၈)    ဝင်ငွေခွန် ထမ်းဆောင်သည့် ပုံစံ

ဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်လိုခြင်းပုံစံ -PDF

 

 

Embassy Websites

 

  

Myanmar Unicode Font

Government Websites

 

 

Contact us