သင်္ဘောသားအဆင့်မှ ကုန်းပေါ်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူအဖြစ်ပြောင်းလဲ၍ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်လျှောက်ထားခြင်း

 

Information about Machine Readable Passport (MRP)Application (All passport applicants are advised to read this note first)

နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွင် ဖြည့်သွင်းရမည့် ပုံစံ - PDF 

သင်္ဘောသားအဆင့်မှ ကုန်းပေါ်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူအဖြစ်‌ြေပာင်းလဲ၍ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ် လျှောက်ထားခြင်း -PDF

 

ပူးတွဲတင်ပြရမည့်စာရွက်စာတမ်းများ

(1)       နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မူရင်း + CDC မူရင်း

(2)       ကနေဒါနိုင်ငံအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရကဒ် (PR Card) သို့မဟုတ် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ကဒ် (Work Permit) (သို့မဟုတ်) ပညာသင်ကြားခွင့်ကဒ် (Study Permit) (မိတ္တူ) (ရြပီးဖြစ်လျှင်)

(3)       ဝင်ငွေခွန် Updateထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ပြေစာမိတ္တူ

(4)       နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ် ထုတ်ယူရာတွင် ဖြည့်စွက်ရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ

စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ရိုက်ကူးထားသည့် ဓါတ်ပုံ 4 ပုံံ၊

နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွင် ရေးသွင်းရမည့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်၊ လက်ဗွေပုံစံ-

ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံ-

(5)       နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်အတွက်ကျသင့်ငွေ ကနေဒီယန်ဒေါ်လာ ၂၅ (Twenty Five  only) (Money Order/Bank draft- Payable to Myanmar Embassy)

(6)       ကျသင့်တန်ဖိုးငွေပေးချေပြီးသည့်အပြန်စာအိတ်

(Prepaid self-addressed return envelop/courier way bill)

(7)       အခြားတင်ပြရန်ရှိက သီးခြားစာရွက်ဖြင့်ဖော်ပြရန်

(8)       လက်ရှိ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် ကုမ္ပဏီမှ အလုပ်ခန့်စာ

Embassy Websites

 

  

Myanmar Unicode Font

Government Websites

 

 

Contact us