မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပျောက်ဆုံး၍အသစ်လျှောက်ထားခြင်း

Information about Machine Readable Passport (MRP) Application (All passport applicants are adivsed to read this note first)

မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပျောက်ဆုံး၍အသစ်လျှောက်ထားခြင်း ပုံစံ - PDF

နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွင် ဖြည့်သွင်းရမည့် ပုံစံ - PDF 

 

ပူးတွဲတင်ပြရမည့်စာရွက်စာတမ်းများ

(1)       လျှောက်ထားသူ၏ပျောက်ဆုံးသွားသောနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ

(2)       ကနေဒါနိုင်ငံအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရကဒ် (PR Card) သို့မဟုတ် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ကဒ် (Work Permit) (သို့မဟုတ်) ပညာသင်ကြားခွင့်ကဒ် (Study Permit) (မိတ္တူ)

(3)       ဝင်ငွေခွန် Updateထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်ပြေစာမိတ္တူ (ဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်သူဖြစ်ပါက)

(4)       ကျောင်းသားကဒ်မိတ္တူ (ကျောင်းသားဖြစ်ပါက)

(5)       မှီခိုခံ၏ ဝင်ငွေခွန် Updateထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ပြေစာမိတ္တူ (မှီခိုသူဖြစ်ပါက)

(6)       နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အသစ်ထုတ်ယူရာတွင် ဖြည့်စွက်ရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ

စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ရိုက်ကူးထားသည့် ဓါတ်ပုံ ၄  ပုံံ၊

နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွင် ရေးသွင်းရမည့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်၊ လက်ဗွေပုံစံ၊ -

ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံ-

(7)       နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်အတွက် ကျသင့်ငွေ ကနေဒီယန်ဒေါ်လာ ၂၅ နှင့် ပျောက်ဆုံး ဒါဏ်ကြေး ကနေဒီယန်ဒေါ်လာ ၇၅ ( One   Hundred   only)

(Money Order/Bank draft- Payable to Myanmar Embassy)

(8)       ကျသင့်တန်ဖိုး ငွေပေးချေပြီးသည့် အပြန်စာအိတ်

(Prepaid self-addressed return envelop/courier way bill)

(9)       အခြား တင်ပြရန်ရှိက သီးခြားစာရွက်ဖြင့် ဖော်ပြရန်

(10)     ရဲစခန်း အကြောင်းကြားစာ (Police Report)

Embassy Websites

 

  

Myanmar Unicode Font

Government Websites

 

 

Contact us